Blog

Czym są zabiegi agrotechniczne?

Podobnie jak utrzymanie samochodu w dobrym stanie technicznym wymaga regularnych serwisów, a do zachowania zdrowia potrzebny jest odpowiedni tryb życia, tak i w gospodarstwie rolnym należy wykonywać określone czynności pielęgnacyjne, aby zapewnić optymalne warunki działalności. Chodzi o zabiegi agrotechniczne, których rodzaje opisujemy w poniższym artykule. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Read more...

Rekultywacja gleb – najważniejsze informacje

Od dawna wiadomo, że różne przejawy ludzkiej działalności mogą mieć negatywny wpływ na otoczenie przyrodnicze. Tak dzieje się m.in. z gruntami wykorzystywanymi w celach przemysłowych i budowlanych, na których funkcjonują np. fabryki, budynki mieszkalne czy zakłady chemiczne albo energetyczne. W rezultacie ziemia traci swoje właściwości uprawne, jednak niekiedy da się...

Read more...

Mulczowanie po kukurydzy – na czym polega?

Gdy plony zostaną zebrane, na polu pozostają po nich ściernie, czyli wyrastające niewysoko ponad grunt resztki skoszonych zbóż. Co z nimi zrobić? Popularnym zabiegiem, który stosuje się na ściernisku po zakończeniu zbiorów kukurydzy, jest mulczowanie. Na czym ono polega? Dlaczego się je stosuje? Jakie korzyści wynikają z jego zastosowania? Sprawdź...

Read more...

Na czym polega rekultywacja gruntów?

Rozwój przemysłu, oprócz tego, że przyniósł rozkwit gospodarczy, przyczynił się również do degradacji środowiska naturalnego. Zmiana ukształtowania terenu, składu chemicznego gleby czy wód gruntowych to tylko niektóre konsekwencje nieustannego przekształcania otoczenia przez człowieka. Aby zapobiec nadmiernej dewastacji, przeprowadza się rekultywację gruntów rolnych. Dowiedz się, czym jest i w jaki sposób...

Read more...

Do czego służy mulczer leśny?

Urządzenie stosowane w leśnictwie do niszczenia i rozdrabniania drewna oraz innych materiałów organicznych znajdujących się w glebie powszechnie określane jest jako mulczer leśny. Jest to potężna maszyna, zazwyczaj montowana na tylnej części ciągnika lub koparki. Można jej także używać do przygotowywania i czyszczenia działek pod budowę. Wiesz, gdzie i kiedy...

Read more...

Mulczer leśny – co to jest?

Urządzeniem przeznaczonym do różnorodnych prac związanych z cięciem i mieleniem gałęzi, pni czy korzeni jest mulczer leśny. Ta maszyna pozwala oczyścić glebę. Warto jednak pamiętać, że można korzystać z niej nie tylko w lesie – sprawdza się również w gospodarstwach rolnych, na obszarach inwestycyjnych, działkach budowlanych, terenach pod liniami energetycznymi, w sadach, na polach...

Read more...