Rekultywacja gleb – najważniejsze informacje

Rekultywacja gleb – najważniejsze informacje

Od dawna wiadomo, że różne przejawy ludzkiej działalności mogą mieć negatywny wpływ na otoczenie przyrodnicze. Tak dzieje się m.in. z gruntami wykorzystywanymi w celach przemysłowych i budowlanych, na których funkcjonują np. fabryki, budynki mieszkalne czy zakłady chemiczne albo energetyczne. W rezultacie ziemia traci swoje właściwości uprawne, jednak niekiedy da się je przywrócić poprzez odpowiednio dobrane i prawidłowo wdrożone metody rekultywacji gleb mające na celu uniknięcie ich degradacji. Dowiedz się więcej na ten temat i sprawdź, na czym one dokładnie polegają i kiedy się je stosuje.

Rekultywacja – sposób na uniknięcie degradacji gleb

Choć przyjęło się, że to właśnie szeroko pojęta działalność przemysłowa ludzi przyczynia się do utraty właściwości uprawowych gruntu, taki efekt może mieć również nieodpowiednie uprawianie przydomowego ogródka czy niewłaściwe używanie środków ochrony roślin na polu. Zdając sobie sprawę z potencjalnie negatywnych konsekwencji swoich działań, niezależnie od ich skali warto stosować metody, które pomagają uniknąć degradacji gleby i umożliwiają jej rekultywację.

Metody rekultywacji gleb

Oto niektóre z najpopularniejszych technik wykorzystywanych z myślą o ochronie gruntu przed niszczeniem.

Zmianowanie roślin

Jednym z czynników mogących negatywnie wpływać na stan gleb jest coroczne uprawianie gatunków identycznych lub takich, które mają jednakowe albo bardzo zbliżone wymagania uprawowe. W rezultacie może dojść do utraty właściwości odżywczych gruntów, nawet jeśli pierwotnie były one bardzo dobre. Metoda przeciwdziałania monokulturze jest zatem oczywista i polega na zmianowaniu roślin, czyli zasiewaniu różnych gatunków w kolejnych latach.

Rozważne nawożenie

Jak już wspomnieliśmy, do częstych przyczyn degradacji gruntu należy przesadne, nierozważne używanie środków ochrony i nawozów, w szczególności syntetycznych. Zachowanie rozsądku w tym zakresie i sięganie po odpowiednio dobrane preparaty – głównie naturalne – to właściwe postępowanie służące rekultywacji gleb.

Zachowanie odpowiedniego PH gleby

Jednym z kluczowych parametrów gruntu jest odczyn PH, którego wartość powinna być stale zachowana na prawidłowym poziomie. W tym celu najczęściej wykorzystuje się metodę wapniowania, która pozwala na zwiększenie zasadowości i zmniejszaniu kwasowości podłoża.

Melioracja

Prawidłowe uregulowanie stosunków wodnych na danym terenie może obejmować różne czynności, jak np. drenowanie, kopanie rowów melioracyjnych, zasiewanie obszarów zagrożonych zalewaniem czy tworzenie odwodnień i zbiorników retencyjnych. Wszystkie te metody używane są z myślą o zapobieganiu degradacji gruntu z powodu zarówno powodzi, jak i nadmiernego wysuszenia.

Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom

Wśród czynników, które sprawiają, że podłoże traci swoje właściwości uprawowe, znajdują się różnego rodzaju zanieczyszczenia, dlatego pojawia się konieczność przeciwdziałania ich oddziaływaniu. Kluczowe w tym kontekście jest prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami, których obecność często sprawia, że zaczyna się degradacja gleby i następnie potrzebna jest rekultywacja.

Unikanie stepowienia i zagęszczenia terenu

Inną często stosowaną metodą zapobiegania niszczeniu gruntów jest niedopuszczanie do ich stepowienia i zagęszczenia, czyli samoistnej przemiany obszaru leśnego czy trawiastego w suchy krajobraz stepowy i preriowy. W ten sposób nawet rozległe obszary uprawne mogą ulec poważnej degradacji, a wówczas najbardziej zaawansowane czynności rekultywacji zdadzą się na nic.

Usuwanie toksyn z gleby

Nawet jeśli dojdzie do poważnych zanieczyszczeń danego terenu, warto próbować odzyskać jego przydatność uprawową poprzez pozbycie się toksyn z gleby. Wykorzystuje się w tym celu zarówno nowoczesne technologie laserowe czy bioremediacyjne, jak i tradycyjne oraz stosowane od lat metody w rodzaju nawożenia odpowiednio dobranymi preparatami.

Rekultywacja gleb – sposób na troskę o środowisko i ludzki dobrostan

Ostatnim, na czym powinno zależeć naszej cywilizacji, jest utrata cennych pod względem uprawowym gruntów, na których można sadzić przydatną roślinność. Niestety działalność człowieka często prowadzi do negatywnych skutków i degradacji gleby, dlatego obowiązkiem powinna być dobrze przemyślana i prawidłowo wykonywana za pomocą odpowiednich metod rekultywacji. Nasza firma zajmuje się jej przeprowadzaniem, dlatego w razie potrzeby zapraszamy do kontaktu!

Share this post