Czym są zabiegi agrotechniczne?

Czym są zabiegi agrotechniczne?

Podobnie jak utrzymanie samochodu w dobrym stanie technicznym wymaga regularnych serwisów, a do zachowania zdrowia potrzebny jest odpowiedni tryb życia, tak i w gospodarstwie rolnym należy wykonywać określone czynności pielęgnacyjne, aby zapewnić optymalne warunki działalności. Chodzi o zabiegi agrotechniczne, których rodzaje opisujemy w poniższym artykule. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Czym są i na czym polegają zabiegi agrotechniczne?

W ten sposób określa się procedury wykorzystywane w uprawie, których celem jest zapewnienie jak najlepszego otoczenia do rozwoju roślin. Upraszczając, są to czynności pielęgnacyjne i zabezpieczające miejsce działalności rolnej, tak aby w jego obrębie panowały optymalne warunki do wzrostu zasadzanych gatunków. Siłą rzeczy są one zorientowane przede wszystkim na glebę, bo w niej bezpośrednio umieszcza się materiał siewny, z którego następnie wyrastają warzywa, owoce, drzewa czy kwiaty. Istnieje wiele rodzajów zabiegów agrotechnicznych, które omówimy w dalszej części artykułu, jak np. bronowanie po orce.

Zanim jednak przejdziemy do opisania ich specyfiki, warto zauważyć, że wykonuje się je przez cały sezon rolniczy – od początku wiosny aż do jesieni. Dzięki nim możliwe jest uzyskanie jak najlepszych parametrów gleby pod kątem rozwoju roślin, których zasadzenie się planuje. Poszczególne rodzaje zabiegów agrotechnicznych służą też zapobieganiu i eliminowaniu szkodników zagrażających bezpieczeństwu, jakości i ilości plonów.

Zastosowanie takich czynności jak np. bronowanie po orce to ważny aspekt również w kontekście wydajności pracy w gospodarstwie, która wprost przekłada się na dochody osiągane z tego tytułu. Prawidłowo dobrane z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości, a następnie wdrożone zgodnie ze standardami zabiegi agrotechniczne zwiększają prawdopodobieństwo uzyskania dużych zbiorów o oczekiwanych właściwościach. Warto zatem poznać ich rodzaje i dowiedzieć się na ten temat więcej.

Rodzaje zabiegów agrotechnicznych

Istnieje kilka procedur stosowanych w rolnictwie – oto najpopularniejsze z nich.

Orka

Do najpowszechniejszych działań tego rodzaju można zaliczyć orkę, do której wykorzystuje się pług. Polega ona na odpowiednim rozgrzebaniu i mieszaniu warstw ziemi, w efekcie czego dochodzi do poprawy jej parametrów uprawowych. Podłoże staje się pulchniejsze, a przy tym uzyskuje prawidłową wilgotność i pożądaną strukturę. Podobnie jak niektóre inne ich rodzaje, zabiegi agrotechniczne obejmujące orkę wykonuje się na kilka sposobów zależnych od planowanych rezultatów, uprawianych roślin czy specyfiki terenu.

Bronowanie

Inną często stosowaną czynnością jest bronowanie, które następuje po przeoraniu gleby. Do jego przeprowadzenia służy brona, której zadanie polega na kawałkowaniu gleby i równaniu powierzchni uprawowej. W trakcie przeprowadzania tego zabiegu agrotechnicznego udaje się również usunąć różnego rodzaju chwasty, jeszcze bardziej spulchnić podłoże i zabezpieczyć nasiona, kłącza, owoce czy nawozy poprzez przykrycie ziemią.

Kultywatorowanie

Zwane również drapaczowaniem, wykonywane jest po bronowaniu i orce w celu poprawy pulchności gleby, ale bez przekładania warstw. Kultywator sięga z reguły na głębokość od 5 do 20 cm i na tym poziomie następuje wzruszanie ziemi. Ten zabieg agrotechniczny pomaga też w przeciwdziałaniu chwastom polnym.

Wałowanie

Podczas gdy wcześniej omówione czynności, a więc orka, bronowanie i kultywatorowanie dotyczą wewnętrznej struktury gleby, wałowanie ma charakter przede wszystkim powierzchniowy. Obejmuje zewnętrzną warstwę podłoża uprawowego i polega na ugniataniu, co z kolei doprowadza do jego zagęszczenia. W rezultacie tego zabiegu agrotechnicznego można dobrze przygotować ziemię pod kątem kiełkowania nasion danego rodzaju, tak aby pierwszy etap życia zasianych gatunków przebiegał sprawnie i bezpiecznie.

Zabiegi agrotechniczne – niezbędne w gospodarstwie rolnym

Podsumowując, dbałość o jak najlepsze warunki do rozwoju roślin jest kluczowa w działalności każdego rolnika zajmującego się uprawą. W tym celu wdraża się kilka podstawowych zabiegów agrotechnicznych umożliwiających utrzymanie gleby w optymalnym stanie. Aby oszczędzić czas i mieć pewność, że te czynności zostaną wykonane prawidłowo i profesjonalnie, warto powierzyć je naszej firmie. Zapraszamy do współpracy!

Share this post